saia
sostantivo femminile
saia (panno di lana); alt. saiètta.