malappena
avverbio
a stento; a m.: a mala pena, a stento.