malafémmena
sostantivo femminile
donna cattiva; prostituta.