maciuliatori
italianizzazione
maciuliature, pl. di maciuliatore: gramolatore.