macchia
sostantivo femminile
macchia; alt. macchietella.