iéffula
sostantivo femminile
1) scoppola, botta; 2) matassina.