ballamiento
sostantivo maschile
ballo, traballamento; l. ballamiéntε.